Niêm yết giá là gì? Quy định về niêm yết giá hàng bán 1

Niêm yết giá là gì? Quy định về niêm yết giá hàng bán

By

Để tăng cường quản lý thị trường, đấu tranh chống đầu cơ nâng giá, Quyết định số 312-CP ngày 1-10-1980 của Hội đồng Chính phủ và Chỉ thị số 333 TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra chủ trương phải thực hiện niêm yết giá. Vậy niêm yết giá là gì và những quy định về niêm yết giá hàng bán chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Theo quy định tại điều 29 của pháp lệnh về giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ; việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Niêm yết giá là gì?

Niêm yết giá được hiểu là việc mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa, sản phẩm hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc niêm yết giá có tác dụng về nhiều mặt. Qua niêm yết giá, người bán hàng cam kết bán theo giá đã được niêm yết, người tiêu thụ có cơ sở để kiểm tra việc chấp hành giá của người bán hàng, Nhà nước có thêm căn cứ để kiểm tra hoạt động kinh doanh của những cơ sở tập thể và cá thể xác định doanh thu, lợi tức và các khoản thuế mà họ phải nộp. Trên cơ sở đó mà góp phần đấu tranh chống đầu cơ nâng giá, làm rối loạn thị trường, ổn định đời sống của nhân dân.

Đồng tiền niêm yết giá là Đồng Việt Nam trừ trường hợp pháp luật có quy định riêng.

Giá được niêm yết là giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ đó.

Vậy nên niêm yết giá là gì, cần hiểu rõ để thực hiện đúng theo quy định pháp luật. 

Theo khoản 1 điều 9 của nghị định 107/2008/NĐ-CP, hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, quầy hàng, điểm giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng sẽ bị xử phạt từ 500.000-1 triệu đồng. 

Niêm yết giá là gì? Quy định về niêm yết giá hàng bán

Các tổ chức thương nghiệp và quản lý thị trường, công an, tài chính, thuế vụ cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để giáo dục, động viên việc thực hiện niêm yết và kịp thời xử lý hoặc để nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

Là một bộ phận không thể thiếu trong việc quản lý chặt chẽ chống đầu cơ nâng giá, niêm yết giá là gì? Luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng và tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Có thể bạn đã biết?

Hot News